Οι ελίτ γνωρίζουν

"... όσο μια πληροφορία επιμένει να εκφράζεται με λέξεις οι οποίες αποτυπώθηκαν στη Συνειδητότητα από παρελθούσες συνειδήσεις, τόσο το βαθύτερο νόημά τους δυσκολεύεται να καταγραφεί από τις παρούσες… Κι αυτό είναι κυρίαρχο στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τις μάζες…

Οι ελίτ δηλαδή γνωρίζουν πολύ καλά, ότι αν οδηγήσεις τη μάζα -να διαβάσει μια πληροφορία- πίσω στο παρελθόν με τον τρόπο και τις λέξεις που αυτή ήταν εκφρασμένη τότε, στην ουσία αναπαράγεις (στη μάζα) εκείνες τις συνειδήσεις… Ενώ δηλαδή τους λες μια αλήθεια, στην ουσία τους αποκόπτεις την δυνατότητα να την κατανοήσουν… Γιατί; Διότι τους κρύβεις οτιδήποτε είναι καταγεγραμμένο -υποσυνείδητα- για αυτή στη Συνειδητότητα, από τότε μέχρι σήμερα…
Οι αρχαίοι φιλόσοφοι το γνώριζαν αυτό πολύ καλά επίσης… Για αυτό θα δεις ότι όλοι τους, μιλούν «οι ίδιοι» στην σύγχρονή τους συνείδηση, αποφεύγοντας να κάνουν παραπομπές με απόψεις και ιδέες παλαιότερων απόψεων από αυτούς…"
http://estiakoscyclos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου