Όσοι προσπαθούν να επαναφέρουν μια κατεστραμμένη δομή, απλά αγνοούν ή αρνούνται να δουν το λόγο και την αιτία που αυτή καταστράφηκε.
                                                                        ΑΛΚΗΡΕΥΣ

2 σχόλια: